fbpx

Privacy Policy

Privacybeleid Direct Energie MKB

Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten en diensten waarvan Direct Energie MKB onderdeel is.

De diensten van Direct Energie MKB worden geleverd door verschillende bedrijven.

Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Direct Energie houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Direct Energie, de verantwoordelijke, gevestigd te Den Haag (Nederland), Zeestraat 100.
 • Persoonsgegevens: alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.
 • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot die persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen.
 • Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een abonnee of gratis aanmelder is.

Actief verstrekte informatie

Als u zich gratis aanmeldt, verstuurt u uw (persoons)gegevens (zoals: naam, voornamen, voorletters, titulatuur en geslacht, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en bank- en/of girorekeningnummer) naar Direct Energie via een beveiligde verbinding waardoor anderen uw gegevens niet kunnen inzien.

Passief verstrekte informatie

Bij het surfen over het internet stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, ons (maar mogelijk ook anderen) in staat om gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het ‘IP-nummer’ van de computer waarmee u over het internet surft, het besturingssysteem, de internetbrowser die u gebruikt en de internetpagina’s die u bekijkt. Direct Energie kan met deze gegevens de kwaliteit en toegankelijkheid van zijn internetpagina’s verbeteren. Zo komen we op deze manier te weten welke pagina’s veel en welke weinig worden bekeken. Voor zover we deze gegevens gebruiken, is het altijd anoniem en getotaliseerd.

Cookies

Benergy maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het systeem van de bezoeker zelf worden opgeslagen. We gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies: de voorkeuren van bezoekers die energiecontracten vergelijken worden versleuteld opgeslagen met een unieke sleutel op onze server. Deze unieke sleutel wordt in uw cookie opgeslagen. Stel dat u alleen stroomcontracten wenst te vergelijken, dan zorgt de cookie ervoor dat u dat niet telkens opnieuw hoeft door te geven.
 • Meet cookies: de bezoekersaantallen worden bijgehouden door middel van bijvoorbeeld Google Analytics, waarvoor cookies worden geplaatst. Of bijvoorbeeld een cookie van VWO of Hotjar, waarmee we de statistieken van het gebruik van de site tijdens een A/B test kunnen meten.

Welke informatie wordt met deze cookies vastgelegd?

Dit kunnen gegevens zijn die u heeft ingevuld op de site. Verder wordt vanuit meetcookies gebruiker-id’s geplaatst waarmee bijgehouden kan worden op welke pagina’s u bent geweest. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Benergy kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren.

Wie hebben toegang tot deze gegevens?

De functionele cookies die betrekking hebben op de werking van de site kunnen gelezen worden door Direct Energie. De meetcookies die geplaatst worden door Google Analytics kunnen door Google benaderd worden. Google gebruikt cookies om te onthouden dat u onze website heeft bezocht. Lees hier meer over het beleid van advertentiecookies van Google, of lees meer over het beheren van Google-advertenties.

Met onderstaande partijen werkt Direct Energie samen en verzorgt een cookie:

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager
 • Adwords Conversion Tracking
 • Bing Conversion Tracking
 • Awin Conversion Tracking

Direct Energie heeft geen toegang tot gegevens in de meetcookies.

In- en uitschakelen van cookies en verwijderen

Hoe u cookies in- of uitschakelt of verwijdert, vindt u in de Help-functie van uw browser.

Doel en inhoud van de gegevensverwerking

De gegevens worden via een beveiligde verbinding (SSL) verzonden naar de door u gekozen energieleverancier om uw bestelling te behandelen. Indien u ook uw e-mailadres heeft ingevuld, informeert Benergy u direct met een e-mail dat uw aanmelding is binnengekomen.

De gegevens worden gebruikt om:

 • De aangevraagde nieuwsbrieven te kunnen toezenden.
 • Een herinneringsmailtje te sturen voor het aflopen van uw energiecontract.
 • Uw aanvraag voor energiediensten af te kunnen handelen en u te kunnen informeren over het verloop daarvan.
 • Bij een overstap twee mails te sturen waarin u gevraagd wordt een review achter te laten.
 • Nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen.
 • Onze diensten te kunnen analyseren, onderhouden, verbeteren en beschermen.
 • Aan wet- en regelgeving te voldoen.

Wanneer u een vergelijking wilt maken, en daarvoor uw postcode en huisnummer invult op onze site, is het mogelijk dat wij de EAN-CODE opvragen bij EDSN.

Bewaren van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bij Direct Energie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

Het verstrekken van de persoonsgegevens

Direct Energie verstrekt uw gegevens niet aan enige andere partij behalve voor de behandeling van aanmeldingen of als wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden alleen gebruikt voor de in deze verklaring omschreven doelen. De door u gekozen aanbieder heeft eigen verplichtingen onder de AVG. Voor de behandeling van uw gegevens door hen verwijzen wij naar de privacyverklaring van deze aanbieder.

Recht van inzage en correctie

U heeft altijd het recht van inzage in de gegevens die Direct Energie over u in bezit heeft. U heeft het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen.

U kunt deze gegevens opvragen door een e-mail te versturen vanaf het e-mailadres waarvan u de gegevens wilt inzien of wijzigen. Stuur deze e-mail naar info@directenergiemkb.nl. U ontvangt dan binnen twee weken van ons een overzicht.

Recht van dataportabiliteit

U heeft altijd het recht om de gegevens die bij Benergy bekend zijn over te laten dragen aan een andere organisatie. U kunt dit verzoek via e-mail doen door te mailen naar: info@directenergiemkb.nl.

Recht van bezwaar en vergetelheid

Als u niet langer prijs stelt op onze informatie of als u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres of (mobiele) telefoonnummer wilt intrekken, kunt u dit doorgeven door te mailen naar info@directenergiemkb.nl of de afmeldbutton te gebruiken onderaan de ontvangen mail. Binnen een maand stopt de mail waarvoor u zich heeft afgemeld.

Indien u de registratie bij Direct Energie beëindigt, zullen uw persoonsgegevens op uw verzoek uit ons bestand worden verwijderd, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting langer bewaard moeten worden.

Geheimhouding

De medewerkers van Direct Energie, Direct Energie zelf en zij die in opdracht van Direct Energie toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens tenzij zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.